ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 23 พฤษภาคม 2024 6:40 PM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Tags : Iphone 12

โทรศัพท์ ในยุค 4G ที่ได้รับสัญญานเพิ่มมาใหม่คือ 5G มีที่มาอย่างไร

โทรศัพท์ เคลื่อนที่รุ่นที่ 5 โทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ 5 หรือ 5G เป็นเครือข่ายดิจิตอลเซลลูลาร์ที่ผู้ให้บริการจะแบ่งพื้นที่ให้บริการออกเป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเซลล์ สัญญาณแอนะล็อกของเสียงและภาพจะถูกแปลงเป็นข้อมูลดิจิตอลใน โทรศัพท์ โดยเครื่องแปลงอนาล็อกเป็นดิจิตอลและส่งข้อมูลออกไปเป็นกระแสของบิต  อุปกรณ์สื่อสารระบบ 5G ทั้งหมดในเซลล์จะสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุด้วยแถวของเสาอากาศในพื้นที่และตัวรับและส่งสัญญาณอัตโนมัติที่ใช้พลังงานต่ำในเซลล์ผ่านช่องความถี่ที่กำหนดโดยตัวรับส่งสัญญาณและกลุ่มความถี่ที่ใช้แล้วสามารถนำกลับมาใช้ในเซลล์อื่นได้ เสาอากาศในพื้นที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ตโดยใช้ใยแก้วนำแสงแบนด์วิดสูงหรือการเชื่อมต่อแบ็คฮอล (Backhaul) แบบไร้สาย เช่นเดียวกันเซลล์อื่นๆ ในเครือข่าย อุปกรณ์ไร้สายที่ข้ามจากเซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์หนึ่งจะส่งต่อข้อมูลไปยังเซลล์ใหม่โดยอัตโนมัติ   ระบบเครือข่าย 5G สามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากถึงล้านเครื่องต่อตารางกิโลเมตร ในขณะที่ระบบเครือข่าย 4G รองรับอุปกรณ์ได้สูงสุดเพียง 100,000

โทรศัพท์ ในยุค 4G ที่ได้รับสัญญานเพิ่มมาใหม่คือ 5G มีที่มาอย่างไร