ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2024 2:27 PM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Tags : โรคปริทันต์

โรคปริทันต์ สาเหตุการอักเสบของเหงือกและฟัน อาการปวดเกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคปริทันต์ อาการของโรคปริทันต์อักเสบเพิ่มขึ้นตามอายุ อัตราการเกิดจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่ออายุ 35 ปีและจะถึงจุดสูงสุดเมื่ออายุ 50 ถึง 60 ปี หลังจากนั้นอัตราความชุกก็ลดลง อาจเนื่องมาจากสาเหตุส่วนหนึ่ง ปริทันต์เสียหาย ฟันถูกถอนออก การสูญเสียฟันเป็นผลสุดท้ายของโรคปริทันต์อักเสบที่ไม่ได้รับการรักษา เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่า โรคปริทันต์อักเสบ เป็นสาเหตุของการถอนฟัน 30 ถึง 44 เปอร์เซ็นต์ และเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียฟันเมื่อโตขึ้น อย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่เป็นโรคปริทันต์อักเสบเล็กน้อยถึงปานกลาง ผู้ป่วยที่เกิดโรครุนแรงคิดเป็นเพียง 5 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด

โรคปริทันต์ สาเหตุการอักเสบของเหงือกและฟัน อาการปวดเกิดขึ้นได้อย่างไร