ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 8:12 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Tags : อัมพาต

อัมพาต ส่งผลต่อความบกพร่องต่อการทำงานของอวัยวะส่วนใดบ้าง

อัมพาต อาการของอัมพาตครึ่งซีกจะทำให้การมองเห็นพร่ามัว กล่าวคือ มันจะปรากฏเป็นความบกพร่องทางสายตาชั่วคราว หรือความบกพร่องด้านการมองเห็น ซึ่งมักจะฟื้นตัวได้เองภายใน 1 ชั่วโมง สามารถดำเนินการตรวจอวัยวะและวัดการไหลเวียนของเลือดในสมอง เนื่องจากในผู้ป่วย 10 รายที่มีความบกพร่องทางสายตาชั่วคราว หากพบว่า มีการอุดหลอดเลือดแดงจอประสาทตาส่วนกลาง 3 กรณี และหลอดเลือดแดงตาอุดตัน 7 กรณี ทันใดนั้น ดวงตาก็มืดลง มองไม่เห็น และจะหายภายในไม่กี่วินาที หรือไม่กี่นาที ร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ และสติไม่ปกติ แพทย์ชาวนอร์เวย์ ได้พบผู้ป่วยหลอดเลือดแดงในหลอดเลือดแดง

อัมพาต ส่งผลต่อความบกพร่องต่อการทำงานของอวัยวะส่วนใดบ้าง