ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 9:30 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Tags : หน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง ประสิทธิภาพและบทบาทของหน่อไม้ฝรั่ง

หน่อไม้ฝรั่ง เป็นพืชตระกูลวงศ์ลิลี ซึ่งเป็นพืชรากยืนต้น หน่อไม้ฝรั่งเรียกอีกอย่างว่า รากของมังกร มีถิ่นกำเนิดในชายฝั่งตะวันออก ของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเอเชียไมเนอร์ และยังคงมีสัตว์ป่าในทุ่งหญ้า และหุบเขาของยุโรปเอเชียและแอฟริกาเหนือ หน่อไม้ฝรั่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง และเป็น 1ใน10ของอาหารที่มีชื่อเสียงของโลก นิยมใช้ราชาแห่งผักในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันมียาต้านมะเร็ง และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพมากมาย ที่ใช้หน่อไม้ฝรั่ง เป็นวัตถุดิบหลัก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหน่อไม้ฝรั่ง หน่อไม้ฝรั่งหมายถึง ลำต้นอ่อนของหน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งอยู่ในวงศ์ลิลี ซึ่งเป็นพืชรากยืนต้น เนื่องจากลำต้นที่ซื้อมาตั้งตรง เกล็ดด้านบนจะจับกันแน่น และมีรูปร่างคล้ายหน่อไม้ฝรั่ง กิ่งก้านและใบแผ่ออกเหมือนเข็มสน จึงเรียกว่า หน่อไม้ฝรั่ง ลำต้นที่กินได้

หน่อไม้ฝรั่ง ประสิทธิภาพและบทบาทของหน่อไม้ฝรั่ง