ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 9:02 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Tags : มะเร็งตับ

มะเร็งตับ การรักษามะเร็งตับ การผ่าตัดรักษา และการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม

มะเร็งตับ รอยโรคก่อนเป็นมะเร็งของมะเร็งตับ ได้แก่ การเจริญผิดปกติของเซลล์ตับ โรคตับแข็งในตับ สาเหตุที่พบบ่อยของมะเร็งตับระยะแรกคือ ตับอักเสบบี ตับอักเสบซี และตับแข็งจากแอลกอฮอล์ จุดตัดคือตับแข็ง เนื่องจากตับแข็งที่เกิดจากสาเหตุต่างๆ เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญที่สุดในการเกิดมะเร็งตับ 85 ถึง 95 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ทุกคนมีประวัติเป็นโรคตับแข็ง ผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคตับอักเสบบีมาก่อน และไม่ใส่ใจหรือยึดมั่นในการรักษาอย่างเป็นระบบ ไม่ทราบว่าเป็นโรคตับแข็งในตับเมื่อไร จึงมาพบแพทย์เฉพาะหลังจากเป็นมะเร็งตับ และปล่อยให้ตัวเขาเองนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ไม่ดีในที่สุด การรักษามะเร็งตับส่วนใหญ่ รวมถึงการผ่าตัดรักษา และการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม ปัจจุบันการรักษาโดยการผ่าตัด เป็นวิธีแรกและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา มะเร็งตับ การผ่าตัดรักษาคือการเลือกการผ่าตัดที่เป็นมาตรฐาน

มะเร็งตับ การรักษามะเร็งตับ การผ่าตัดรักษา และการรักษาแบบอนุรักษ์นิยม