ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 8:25 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Tags : การศึกษา

ธุรกิจ รายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจใหม่

ธุรกิจ ในการจัดทำ แผน ธุรกิจสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้เสร็จ คือการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ ตามกฎแล้ว ผู้เชี่ยวชาญและหนังสือเกี่ยวกับแผน ธุรกิจ จะพิจารณาความเป็นไปได้สามประเภท แม้ว่าจะไม่ใช่เพียงประเภทเดียวก็ตาม การศึกษาความเป็นไปได้คืออะไร การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจใหม่ เป็นการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อคาดการณ์ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ เพื่อให้ทราบว่าธุรกิจใหม่จะเป็นไปได้หรือไม่ ผลของการศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจใหม่ จะเป็นหนึ่งในสองทางเลือก โครงการนี้เป็นไปได้หรือไม่สามารถทำได้ ประเภทของความเป็นไปได้ในการศึกษาวิจัย หากคุณค้นหาการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับการลงทุนใหม่ๆ และทบทวนพวกเขาในอินเทอร์เน็ตก่อน จากนั้นจึงค้นหาในหนังสือและเอกสารที่ตีพิมพ์อื่นๆ คุณจะพบว่าส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ทางการเงิน บางส่วนเกี่ยวข้องกับความเป็นไปได้ทางการค้าและทางเทคนิค แต่ความสามารถในการดำรงชีวิตประเภทอื่นๆ ซึ่งมีความสำคัญมากเช่นกัน จะถูกลืมหรือไม่รู้จัก และการเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้ อาจทำให้ผู้ประกอบการตัดสินใจผิดพลาดได้ ในความเป็นจริง

ธุรกิจ รายละเอียดการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจใหม่