ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 9:03 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

Tags : กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจากภายนอกจากเซลล์ผิวส่วนปลาย

กระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเซลล์นอกบริเวณชายขอบ MALT มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เอ็มยูโคซาลเชื่อมโยง แอลลิมฟอยด์ ทีเนื้อเยื่อน้ำเหลืองที่เกี่ยวข้องกับเยื่อเมือก เป็นเนื้องอกเซลล์บีภายนอก ส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อเยื่อเมือกของ กระเพาะอาหาร และกระเพาะปัสสาวะ ต่อมน้ำลาย ปอด ผิวหนัง ต่อมไทรอยด์และต่อมน้ำนม มอลต์ลิมโฟมาของกระเพาะอาหาร สาเหตุผู้ป่วย MALT มะเร็งต่อมน้ำเหลืองของกระเพาะอาหาร พัฒนากับภูมิหลังของการติดเชื้อเรื้อรังด้วยเชื้อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร ต่อมน้ำลายกับพื้นหลังของหลักสูตรระยะยาวของโรคโชเกรน ต่อมไทรอยด์ในผู้ป่วยที่เป็นไทรอยด์อักเสบของฮาชิโมโตะ ระบาดวิทยา จากข้อมูลของ WHO มะเร็งต่อมน้ำเหลือง MALT คิดเป็น 8

กระเพาะอาหาร มะเร็งต่อมน้ำเหลืองจากภายนอกจากเซลล์ผิวส่วนปลาย