ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 9:08 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง » โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

อัพเดทวันที่ 26 ตุลาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ร่วมกับโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองจัดโครงการ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ทำการจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษให้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ท้องถิ่นระดับประถมศึกษาตอนปลายให้กับ โรงเรียนวัดเขาปื่นทองโดยมี นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6 และยังได้มีโรงเรียนอื่นๆได้เข้าร่วมด้วย ได้แก่ โรงเรียนปากช่องฯ โรงเรียนหนองไผ่ และโรงเรียนบ้านพุแค เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

โครงการค่ายภาษาอังกฤษ

English Camp

English Camp

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ล่าสุด