ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 10:36 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อัพเดทวันที่ 26 ตุลาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ ที่ศธ. 0206.3/ว 21 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเครือข่ายที่ 6

ซึ่งมีนางสาวจันทร์เพ็ญ เพชรเอี๊ยะ ครู คศ.1 และ นางสาวสิริประภา อินทคง ครู คศ.1 เป็นวิทยาการร่วมให้ความรู้ด้วย

อบรมเชิงปฏิบัติการ อบรม อบรม อบรม

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด