ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 22 พฤษภาคม 2024 9:10 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
หน้าหลัก » ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง » หน่วยทันตกรรม จัดการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

หน่วยทันตกรรม จัดการตรวจสุขภาพฟันและช่องปากของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง

อัพเดทวันที่ 26 ตุลาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

หน่วยทันตกรรม โรงรียนวัดเขาปิ่นทองได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยทันตกรรม

หน่วยทันตกรรม เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนวัดเขาปิ่นทองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากช่อง หน่วยทันตกรรม ได้เข้ามาตรวจสุขภาพฟัน

และสุขภาพช่องปากของโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง โดยได้ทำการตรวจนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่  1-3 โดยมีนายวัลลภ เหวันต์ ครูสิริประภา อินทคง ครูประจำชั้นของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปีที่ 2และ ปีที่ 3

หน่วยทันตกรรม

หน่วยทันตกรรม

ตรวจฟัน

ตรวจฟัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง ล่าสุด