ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2024 10:12 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
หน้าหลัก » กิจกรรมโรงเรียน » รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนวัดเขาปิ่นทองได้ใช้ในการเรียน

รับบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนวัดเขาปิ่นทองได้ใช้ในการเรียน

อัพเดทวันที่ 26 ตุลาคม 2020 เข้าดู ครั้ง

รับบริจาค ขอรับบริจาคคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

รับบริจาค ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม และมีจำนวนไม่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอน ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน 368 คนทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ในการรับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนวัดเขาปิ่นทองได้ใช้ในการเรียน ขอขอบคุณมาณโอกาสนี้

รับบริจาค

 

กิจกรรมโรงเรียน ล่าสุด