ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2024 1:09 AM
b-school03
logo-cโรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง
หน้าหลัก » นานาสาระ » ป้องกัน แผนการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส

ป้องกัน แผนการป้องกันและการควบคุมการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส

อัพเดทวันที่ 16 มิถุนายน 2021 เข้าดู ครั้ง

ป้องกัน

ป้องกัน โคโรนาไวรัส ผลกระทบของโรคโคโรนาไวรัส เมื่อเร็วๆ นี้มีกลุ่มผู้ติดเชื้อ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด สัญญาณเตือนของการ ป้องกัน การควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส ความเสี่ยงของการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดอยู่ที่ใด การกลับบ้านในช่วงเทศกาลมีผลกระทบอย่างไร

เมื่อเทศกาลใกล้เข้ามา กระแสของผู้คนก็เพิ่มขึ้น ความเสี่ยงของการแพร่กระจายของโรคก็เพิ่มขึ้นอีก ด้วยเหตุนี้กลไกการป้องกัน และควบคุมร่วมของสภาแห่งรัฐ จึงได้ออกประกาศการทำงานที่ดี ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ในปัจจุบันแผนงานเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคหลอดเลือดหัวใจตีบอย่างต่อเนื่อง การระบาดของโรคปอดอักเสบโคโรนาไวรัสใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย มีสุขภาพดี พื้นที่เฝ้าระวังกลายเป็นจุดอ่อนในการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโคโรนาไวรัส ผู้อำนวยการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า การแพร่ระบาดได้แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น โรคระบาดล้วนเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก

สภาพทางการแพทย์ค่อนข้างอ่อนแอ ภาวะทางการแพทย์ในชนบทค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อเทียบกับเมืองต่างๆ การไร้ความสามารถของสถาบันการแพทย์ในท้องถิ่น ในการระบุผู้ป่วยไข้ในตอนแรก เป็นจุดสำคัญในการระบาดแบบกลุ่ม เป็นปัญหาที่ยากสำหรับการป้องกัน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

ความตระหนักในการป้องกัน และควบคุมส่วนบุคคลนั้นอ่อนแอ การกินยาเอง เป็นเงื่อนไขของความถี่สูง การแพร่ระบาดครั้งล่าสุด สำหรับชาวบ้านหลายๆ คนหลังจากมีอาการไม่สบายเช่น เมื่อมีไข้ มักจะเลือกกินยาเอง หรือไปที่คลินิก หรือสถานที่ใกล้เคียง และสถาบันอื่นๆ เพื่อไปพบแพทย์แล้วทำการรักษา

หากผู้ป่วยระยะแรกไม่มีอาการ หรือมีอาการเล็กน้อย พวกเขาซื้อยาเองหรือไปที่คลินิกเอกชน และตรวจไม่พบทันเวลา โรคระบาดอาจแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว หัวหน้านักระบาดวิทยาของศูนย์ควบคุมโรคและการป้องกันกล่าวว่า การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ใหญ่ที่สุด ความท้าทายคือ การหาผู้คนที่ติดเชื้อ เพราะในระยะแรกจะไม่แสดงอาการ

การสื่อสารระหว่างบุคคลในพื้นที่มีบ่อยครั้ง จากการสำรวจการไหล พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันและการติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ พบได้จากผู้ป่วยในหลายพื้นที่ ซึ่งทุกคนมีพฤติกรรมการรวมตัว ซึ่งมีความสัมพันธ์และการรวมกลุ่ม ผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันของสถานการณ์การแพร่ระบาด

ด้วยเหตุนี้ แผนจึงมุ่งเป้าไปที่การลดการรวมตัวของผู้คนอย่างชัดเจน ในช่วงเทศกาลสถานที่ต่างๆ จะต้องควบคุม การแสดงละคร นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างเข้มงวด ลดขนาดและความถี่ของการพบปะของผู้คน ในช่วงเทศกาล ห้ามจัดงานประจำปี หรืองานเลี้ยงทุกประเภท

ใช้กฎใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ในการกลับบ้านในช่วงเทศกาล แผนมีความชัดเจนโดยเฉพาะ หมายถึงผู้ที่กลับมายังพื้นที่จากที่อื่น และจำเป็นต้องกลับบ้านพร้อมใบรับรอง ของผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกที่ถูกต้อง ภายใน 7 วัน และดำเนินการตรวจสุขภาพแล้วกักตัวเป็นเวลา 14 วัน คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเตือนว่า ผู้ที่เดินทางกลับต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

มาตรการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตั้งแต่ต้นการเดินทาง ในปัจจุบันการทดสอบกรดนิวคลีอิก ยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหาผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส ใหม่โดยเร็วที่สุด แพทย์กล่าวว่า การทดสอบกรดนิวคลีอิกมีความไวค่อนข้างสูง เป็นมาตรฐานสำหรับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัส

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้แยกความแตกต่างระหว่างการแยกที่อยู่อาศัย และการตรวจสุขภาพที่บ้านอย่างชัดเจน การตรวจสุขภาพที่บ้านคือ การตรวจวัดอุณหภูมิอาการของร่างกายให้ดี ไม่ออกไปข้างนอกเว้นแต่จำเป็น หากมีอาการเช่น มีไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ การรับรสลดลง หรือท้องร่วง ให้ไปโรงพยาบาลทันเวลา การแยกตัวอยู่บ้านหมายถึง ต้องอยู่คนเดียวและไม่ออกไปข้างนอก ภายใต้การแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์

ผู้กลับมาบ้านต้องทำการตรวจสุขภาพ แล้วพักที่บ้านเป็นเวลา 14 วันหลังจากกลับบ้าน ทำการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 7 และ 14 หลังจากกลับบ้าน ในหมู่พวกเขา สำหรับการทดสอบกรดนิวคลีอิกในวันที่ 7 และ 14 หลังจากกลับบ้าน อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดปลายทางของสถานที่ที่เดินทาง

นอกจากนี้ ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภท กองกำลังต่างๆ เช่นคณะกรรมการหมู่บ้าน แพทย์ประจำหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ใช้เป็นหน่วยในการดำเนินงานต่างๆ เช่นการลงทะเบียน การตรวจสุขภาพ การประชาสัมพันธ์ และการศึกษาสำหรับผู้เดินทางกลับ ดำเนินการจัดการตรวจสอบ

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่า ระหว่างทางกลับบ้าน ประชาชนควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดทาง เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดเป็นการส่วนตัว เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจาย ของโรคโคโรนาไวรัส ควรเสริมสร้างการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ตรวจสอบให้แน่ใจว่า บุคลากรทางการแพทย์ มีความเชี่ยวชาญในการป้องกันและควบคุมหรือไม่

 

 

 

 

 

 

 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ > ไวน์ ศาสตร์แห่งไวน์ เพศไหนดื่มไวน์มากกว่ากัน

นานาสาระ ล่าสุด